Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dekompozycja sieci jako podstawa do porównywania sieci Petriego

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN Net decomposition as a base for Petri net comparison

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

215 - 222

Book

Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 2

Points of MNiSW / chapter

20.0