Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

piotr.formanowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 28

ORCID

0000-0003-2719-3677

ResearcherID

M-3606-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (28)

Rozdziały (6)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (15)

Recenzje prac dyplomowych (14)