Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

piotr.formanowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 28

ResearcherID

M-3606-2014

ORCID

0000-0003-2719-3677

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS