Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Wpływ zmian warunków pracy paneli fotowoltaicznych na wydajność systemu PV

Authors

Title variant

EN The influence of change of working conditions for photovoltaic panels on efficiency of the PV system

Year of publication

2018

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2018 | Journal number: Issue 94

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • fotowoltaika
  • panele PV
  • grafen
Abstract

PL Artykuł zawiera syntetyczny opis istniejących rozwiązań technologicznych dotyczących wykorzystania fotowoltaiki, jako ekologicznego źródła energii. Przedstawione zostały rodzaje ogniw PV, jakie z powodzeniem są stosowane oraz przegląd literaturowy oraz doniesienia o nowych rozwiązaniach istniejących technologii. Przedstawiono również informacje dotyczące wykorzystania nowych materiałów do zwiększania sprawności paneli fotowoltaicznych. W dalszej części opisano systemy i układy zwiększające sprawność instalacji używanych komercyjnie. W następnym rozdziale przedstawiono dane techniczne używanych w badaniach paneli oraz systemu nadążnego, którego są częścią. Zbadano wpływ różnych czynników na wydajność ogniw fotowoltaicznych. Przebadano 2 rodzaje paneli składające się z monokryształów krzemu i postaci polikrystalicznej tego pierwiastka oraz przeanalizowano uzyskane dane.

EN The paper contains a synthetic description of existing technological solutions regarding the use of photovoltaics as an ecological energy source. The types of PV cells that have been successfully used and the literature review as well as reports on new solutions of existing technologies have been presented. Information was also provided on the use of new materials for increasing the efficiency of photovoltaic panels. The following sections describe systems and arrangement that increase the efficiency of commercial installations. The next chapter presents the technical data used in the framework of the paper thesis and the follow-up system of which they are part. The influence of various factors on the efficiency of photovoltaic cells was examined. Two types of panels consisting of silicon mono - and a polycrystalline form of this element were tested and the obtained data analyzed. The conclusions are presented in the last chapter of the paper.

Pages (from - to)

255 - 266

DOI

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0023

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2018, 23-24.04.2018, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.