Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Pure and functionalized carbon based nanomaterials : analytical, biomedical, civil and environmental engineering applications

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Boca Raton, United States

Wydawca

Taylor & Francis Group

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2020

Liczba stron

382

ISBN

978-1-138-49169-4

Rozdziały
Chromatographic techniques for characterization of carbons and carbon composites (s. 256-272)