Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Chromatographic techniques for characterization of carbons and carbon composites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

256 - 272

URL

https://lccn.loc.gov/2019051105

Książka

Pure and functionalized carbon based nanomaterials : analytical, biomedical, civil and environmental engineering applications

Punktacja MNiSW / rozdział

50