Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Niskobudżetowy inteligentny oczyszczacz powietrza przeznaczony dla niewielkich pomieszczeń użyteczności publicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Low-budget intelligent air purifier suitable for small public spaces

Year of publication

2019

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2019 | Journal number: Issue 99

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zanieczyszczenie powietrza
  • filtry typu HEPA
  • Arduino
  • sensory parametrów powietrza
Abstract

PL W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany, funkcjonalny model fizyczny mobilnego oczyszczacza powietrza przeznaczonego dla niedużych pomieszczeń użyteczności publicznej lub mieszkań. Oczyszczacz jest konstrukcją zwartą, sterowaną mikrokontrolerem serii Arduino UNO. Model wyposażony jest w zestaw sensorów pozwalających określić zawartość zanieczyszczeń typu PM2,5 i PM10. Po przekroczeniu przyjętego, w oprogramowaniu progu, układ automatycznie rozpoczyna proces filtrowania powietrza. Pomiarowi podlegają: zawartość zanieczyszczeń stałych, wilgotność i temperatura powietrza oraz spadek ciśnienia na wbudowanych filtrach. Oczyszczacz pochłania zarówno zanieczyszczenia stałe jak też redukuje zanieczyszczenia lotne organiczne. Układ został wyposażony w ekran informujący użytkownika o parametrach powietrza i stanie zanieczyszczenia filtra typu HEPA.

EN The article presents the concept and implemented, functional physical model of a mobile air purifier for small public spaces or apartments. The purifier is a compact, controlled microcontroller of the Arduino UNO series. The model is equipped with a set of sensors allowing to determine the content of PM2.5 contaminants and PM10. After exceeding the adopted threshold in the software, the system automatically starts the process of air filtering. The following factors are measured: solid contamination content, humidity and air temperature as well as pressure drop on built-in filters. The purifier absorbs both solid pollutants as well as reduces volatile organic pollutants. The system has been quipped with a screen informing the user about air parameters and the state of the HEPA filter contamination.

Pages (from - to)

201 - 212

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.99.0018

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

Ministry points / journal in years 2017-2021

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.