Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Digital Twins in Product Lifecycle for Sustainability in Manufacturing and Maintenance

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 11 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • digital twins
  • sustainability
  • manufacturing
  • maintenance
  • computational intelligenc
Data udostępnienia online

23.12.2020

Strony (od-do)

31-1 - 31-19

DOI

10.3390/app11010031

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/1/31

Uwagi

Article Number: 31

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

2,474 [Lista 2019]