Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie projektami o charakterze proergonomicznym w przedsiębiorstwach produkcyjnych - case study

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

75 - 84

Book

Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Projekty-procesy-struktury

Presented on

X Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Zarządzanie projektami i procesam, 23-25.09.2020, Kraków, Polska