Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców, 17

Editors

Additional title

PL 17 Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców

Year of publication

2020

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Abstract

PL Publikacja zawiera prace Młodych Naukowców z konferencji: 1. Konferencja Młodych Naukowców nt. Analiza zagadnienia-analiza wyników-wystąpienie młodego naukowca. II edycja 1-2.04.2020r. 2. Konferencja Młodych Naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów. VIII edycja 27-28.04.2020r. 3. Konferencja Młodych Naukowców nt. Nowe trendy w badaniach naukowych-wystąpienie młodego naukowca. I edycja 20-21.06.2020r.

Place

Kraków, Polska

Publisher name

Creativetime

Date of publication

2020

Number of pages

328

ISBN

978-83-63058-97-5

Chapters
Aktywność powierzchniowa morfoliniowych cieczy jonowych (p. 134-138)
Właściwości zwilżające wybranych herbicydowych cieczy jonowych (p. 140-145)
Wpływ dodatku soli nieorganicznych na właściwości powierzchniowe wodnych roztworów surfaktantów niejonowych z ugrupowaniem polioksyetylenowym (p. 146-150)
Badanie właściwości powierzchniowych cieczy jonowych z anionem 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym (p. 151-164)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.