Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ dodatku soli nieorganicznych na właściwości powierzchniowe wodnych roztworów surfaktantów niejonowych z ugrupowaniem polioksyetylenowym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2020

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • surfaktanty niejonowe
  • napięcie powierzchniowe
  • sole nieorganiczne
  • proces micelizacji
  • oksyetylaty
  • właściwości międzyfazowe
  • związki powierzchniowo czynne (ZPC)
Pages (from - to)

146 - 150

Book

Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców, 17

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.