Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ dodatku soli nieorganicznych na właściwości powierzchniowe wodnych roztworów surfaktantów niejonowych z ugrupowaniem polioksyetylenowym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2020

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • surfaktanty niejonowe
  • napięcie powierzchniowe
  • sole nieorganiczne
  • proces micelizacji
  • oksyetylaty
  • właściwości międzyfazowe
  • związki powierzchniowo czynne (ZPC)
Pages (from - to)

146 - 150

Book

Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców, 17

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.