Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Unit for Inflating and Maintaining a Constant Pressure in the Tires During the Movement of a Slow-Moving Vehicle

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 1016

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012012-1 - 012012-9

DOI

10.1088/1757-899X/1016/1/012012

Zaprezentowany na

CAD in Machinery Design: Implementation and Educational Issues (CADMD 2020), 26-27.11.2021, Lviv, Ukraine

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5