Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Badania możliwości rozpoznawania mowy w autonomicznych systemach sterowania

Autorzy

Wariant tytułu

EN Autonomus control systems speech recognition possibilities research

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2016 | Numer: Issue 88

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sterowanie
  • rozpoznawanie mowy
  • FFT
  • szybka transformata Fouriera
Streszczenie

PL W artykule omówiono zagadnienia dotyczące procesu rozpoznawania mowy w odniesieniu do układów sterowania. Projektowany system przewidziany jest dla prostych platform sprzętowych. W ramach pracy zastosowano do analizy szybką transformatę Fouriera FFT w celu utworzenia identyfikatorów słów. Określono czasy analizy sygnałów. Przeprowadzono wstępne testy opracowanego oprogramowania dla kilku różnych słów wypowiadanych przez osoby różniące się płcią oraz wiekiem. Uzyskano rozpoznawalność około 80% przy czasie obliczeń o połowę krótszym niż czas wymawiania komend. Krótki czas obliczeń pozwala na stosowanie opracowanego oprogramowania w systemach działających w czasie rzeczywistym np. na platformie Raspberry PI z procesorem 700 MHz.

EN The paper presents issues related to the process of speech recognition in control systems. The system to be designed is dedicated for simple hardware platforms that do not have high computing power. In order to create word identifiers, Fast Fourier Transformation (FFT) was used. The project specified signal analysis time, after which, preliminary software tests were carried out for several different words pronounced by people of various gender and age. The result was voice recognition at the level of approximately 80%, with calculation time being half of command pronouncing time. Due to short calculation time, the software may be used in systems working in real time, e.g. on 700 MHz processor Raspberry PI platform.

Strony (od-do)

79 - 88

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0