Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Model matematyczny elektroenergetycznej sieci przesyłowej do testowania stanów pracy w zakresie wyższych harmonicznych napięć

Authors

Title variant

EN Mathematical model of power transmission network for testing the operations in the field of high voltage harmonic

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 86

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • harmoniczne napięć
  • sieć przesyłowa
  • jakość napięcia
Abstract

PL Ciągle aktualnym problemem jest poszukiwanie przyczyn występowania odkształcenia napięć w sieciach elektroenergetycznych. Istnieją różne metody określania dominującego wpływu określonej strony w punkcie oceny sieci na zniekształcenie napięcia, ale zakres ich stosowania ogranicza się praktycznie tylko do niektórych sieci o topologii promieniowej. W przypadku sieci pierścieniowych problem ten jest zdecydowanie trudniej rozwiązać. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie metod sztucznej inteligencji, co wymaga opracowania odpowiednich modeli matematycznych tych sieci do procesu uczenia. W artykule przedstawiono obwodowy model matematyczny elektroenergetycznej sieci przesyłowej, który zostanie zastosowany do testowania stanów pracy tej sieci w zakresie wyższych harmonicznych napięć.

EN Still the current problem in power engineering is searching for the causes of voltage deformation in power grids. There are different methods of determining the dominant influence way in the evaluation point for network voltage distortion, but the range of their use is limited to some of the radial network. In the case of ring networks, this problem is far more difficult to solve. One of the solutions can be the use of artificial intelligence, which requires the working out of mathematical models of these networks. The paper presents a mathematical model of power transmission network which is used to test the operating states of the network in terms of harmonic voltages.

Pages (from - to)

87 - 96

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.