Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Błędy wykonawcze wpływające na trwałość napraw powierzchni betonowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Chapter type

paper

Publication language

polish

Book

Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : materiały konferencji naukowej, Poznań, 27-28 listopada 2006r.

Presented on

I Krajowa Konferencja Naukowa : Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, 27-28.11.2006, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.