Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Niektóre wyniki badań wpływu klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN The influence of organizational climate on the efficacy of teams using agile software development methodologies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

116 - 127

URL

https://www.researchgate.net/publication/349368908_Przedsiebiorstwo_zwinne_w_swietle_badan_empirycznych_The_Agile_Enterprise_in_the_Light_of_Empirical_Research

Book

Przedsiębiorstwo zwinne w świetle badań empirycznych. The Agile Enterprise in the Light of Empirical Research

Open Access Mode

other

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.