Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Technologia druku 3D na zajęciach laboratoryjnych

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN 3D printing technology in laboratory

Year of publication

2014

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2014 | Journal number: Issue 80

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • drukarka 3D FDM
  • ekstruder
  • Rapid Prototyping
Abstract

PL Technologia drukowania przestrzennego FDM umożliwia zobrazowanie wielu zagadnień technicznych przez wytworzenie modelu analizowanego obiektu bezpośrednio na zajęciach dydaktycznych. Drukarkę trójwymiarową może wykorzystać każda dziedzina wiedzy: od biologii (drukowanie modeli narządów), po architekturę (tworzenie skomplikowanych makiet). Już sama drukarka jest świetnym narzędziem, które samo w sobie jest ciekawe dla wielu kierunków. Studenci mogą nauczyć się dzięki niej programowania procesorów opartych na ATMEDZE, mogą przygotowywać nowe programy sterujące drukarką, projektować grafikę 3D na komputerach a uzyskane rezultaty drukować na zestawach drukarek. Ponadto każdą drukarkę można dowolnie ulepszać wg. własnych potrzeb - od zmiany czy przeniesienia napędu po wymienne ekstrudery - mechanizmy tłoczące tworzywa [1, 4].

EN An interesting example of a student's project was presented. Printing technology spatial FDM laboratory classes allows imaging of many technical issues by producing a model of the analyzed object directly in the classroom teaching. Three-dimensional printer can use virtually every branch of science: biology (print models of organs), and architecture (the creation of complex mock-ups). Even the printer is a great tool, which in itself is interesting for a number of directions.

Pages (from - to)

245 - 251

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2014, 28-29.04.2014, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.