Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Identyfikacja i interpretacja rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część I - Model TH

Authors

Title variant

EN Identification and interpretation of KSE system development. Part I - Model TH

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • system elektroenergetyczny
  • Krajowy System Elektroenergetyczny
  • model th
Abstract

PL W przypadku badania prawidłowości rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (dalej: KSE) nie jest możliwe opracowanie modelu na drodze modelowania, stąd też podjęto próbę uzyskania modelu w procesie identyfikacji przy wykorzystaniu metody arx oraz środowiska MATLAB i System Identification Toolbox. Dla założonego eksperymentu badawczego uwzględniającego jedną zmienną wyjściową oraz 14 zmiennych wejściowych uzyskano model MISO w postaci macierzy th. Model th zapisano w postaci modelu rozwoju uzależnionego od czasu długiego θ, po czym przeprowadzono interpretację jego współczynników jako podstawowych elementów macierzy th. Podano też wyniki analizy dotyczące wpływu współczynników modelu na wartość wielkości wyjściowej y1(θ) - mocy osiągalnej elektrowni (ogółem).

EN In the case study of regularity of development the national electricity system (KSE- NES) it is not possible to develop a model by modeling, thus/hence attempt was made to obtain a model in the identification process using the arx method, MATLAB and System Identification Toolbox. For this complex research experiment which was taking into account one output variable y1(θ) as the achievable power of power plants (total) and 14 input variables, MISO model in th matrix was obtained. Th model was saved/recorded in the form of a development model which is dependent from long time θ, then interpretation of its coefficients as the basic elements of the matrix Th was conducted. Result of the analysis on the impact of the model coefficients on the value of the output was also given, i.e. power achievable by the power plant.

Pages (from - to)

25 - 32

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.