Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Wpływ podwójnej warstwy dielektrycznej na powierzchniach elektrod na wytrzymałość elektryczną powietrza i sześciofluorku siarki

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Impact of the dielectric double layer located at the electrode surface on the electric strength of an insulation systems with air and sulphur hexafluoride

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • powierzchnia elektrody
  • warstwa dielektryczna
  • wytrzymałość elektryczna powietrza
  • wytrzymałość elektryczna sześciofluorku siarki
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu podwójnej warstwy dielektrycznej na powierzchniach elektrod na wytrzymałość elektryczną sprężonego powietrza i sprężonego sześciofluorku siarki. Badania prowadzono przy napięciu przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Stwierdzono, że cienka powłoka izolacyjna na powierzchniach elektrod, złożona z warstwy tlenku aluminium i warstwy elektroizolacyjnego lakieru poliestrowego, powoduje znaczny przyrost wytrzymałości elektrycznej powietrza i sześciofluorku siarki. Stwierdzono, że największy procentowo przyrost wytrzymałości elektrycznej tych gazów powłoka powodowała przy ciśnieniach gazów wyższych od ciśnienia atmosferycznego (3•105 i 5•105 Pa). Do opracowywania wyników badań zastosowano program komputerowy Statistica [1].

EN The paper presents results of an investigation of the impact of dielectric double layer located at the electrode surface on the electric strength of an insulation system provided with compressed air and compressed sulphur hexafluoride (SF6) subject to alternate voltage of 50 Hz frequency. It was found that in the case of the insulation system with air or SF6 the electrode surface covered with the aluminum oxide layer and additionally insulating varnish improves the electric strength of the system. It was observed that the largest percentage increase electric strength has been caused by gas pressures higher than atmospheric pressure (3•105 i 5•105 Pa). The test results were developed with the use of Statistica statistical analysis software.

Pages (from - to)

113 - 119

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.