Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalnej lokalizacji łączników w sieci rozdzielczej średniego napięcia

Authors

Title variant

EN The application of an evolutionary algorithm for the optimal localization of sectionalizing switches in a medium voltage distribution network

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • sieć rozdzielcza średniego napięcia
  • SN
  • algorytm ewolucyjny
  • współczynnik rezerwowania sieci
Abstract

PL Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze średniego napięcia (SN) mają struktury otwarte lub zamknięte przy czym zawsze pracują w konfiguracjach otwartych. W torach głównych sieci SN instalowane są zazwyczaj łączniki umożliwiające, w przypadku awarii, separację uszkodzonego odcinka sieci. W artykule przedstawia się sposób określenia najlepszych lokalizacji łączników w sieci rozdzielczej. Przyjętym kryterium wyboru miejsca lokalizacji jest zdefiniowany współczynnik rezerwowania sieci. Do rozwiązania zadania optymalizacyjnego zastosowano algorytm ewolucyjny. W artykule przedstawiono algorytm oraz przykład obliczeniowy ilustrujący, na wycinku rzeczywistej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, zastosowanie opracowanego programu komputerowego.

EN Medium voltage distribution networks have open or closed structures, but they always work in open configurations. In the distribution feeders there are installed sectionalizing switches which enable, in case of a breakdown, to separate the damaged fragment of the network. In the paper, a method for determining the optimal locations of switches in a distribution network is presented. The assumed criterion of localization is the reserve coefficient of the network. The optimization task is solved through the utilization of an evolutionary algorithm. In the paper, an executable algorithm as well as an example of an existing medium voltage distribution network are provided to illustrate the application of the developed computer program.

Pages (from - to)

151 - 158

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.