Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Kompensacja mocy biernej w elektrowniach wiatrowych z maszynami indukcyjnymi

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The compensation of reactive power in wind power systems with induction machines

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • moc bierna
  • farma wiatrowa
  • elektrownia wiatrowa
  • odnawialne źródła energii
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań w przypadku regulacji mocy biernej na małej farmie wiatrowej PN = 0,9 MW. Pomiary przeprowadzano przy wyłączonej zewnętrznej dodatkowej baterii kondensatorów oraz przy jej współpracy z istniejącymi fabrycznie zamontowanymi pojemnościami. Wyniki pomiarów wskazują na konieczność stosowania dodatkowych pojemności i na prawidłową gospodarkę mocą farmy wiatrowej.

EN In this paper are presented issues of parallel collective compensation of reactive power in wind power systems. Are discussed the impact of the reactive power compensation on the power network. A various methods of compensation of reactive power and analysis results measurements of the wind velocity, active and reactive power and power factor are presented as well.

Pages (from - to)

249 - 255

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.