Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Model cieplny ogniw PV i kolektorów

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Thermal model PV cells and collectors

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kolektor
  • ogniwo PV
  • ogniwo fotowoltaiczne
  • model cieplny
Abstract

PL Parametry wyjściowe kolektorów oraz ogniw PV zależą od wielu czynników np. od poziomu natężenia napromienienia, widma promieniowania oraz od temperatury. Warunki pracy dowolnego ogniwa słonecznego ulegają zmianie wraz ze zmieniającym się charakterem padającego na nie promieniowania słonecznego. Producenci przekazują użytkownikowi własności ogniw fotowoltaicznych jako charakterystyki fabryczne, mierzone w znormalizowanych standardowych warunkach. Takie uśrednione warunki odbiegają znacznie od warunków rzeczywistych w jakich pracują układy fotowoltaiczne. Nie pozwalają one odpowiedzieć na pytanie jak zachowują się badane ogniwa w warunkach rzeczywistych. Są jednak dobrą podstawą do porównywania jakości ogniw fotowoltaicznych różnych producentów. Ważnym aspektem jest również wpływ temperatury powierzchni absorpcyjnej na sprawność ogniw różnego typu. W artykule zostaną omówione modele cieplne ogniw PV i kolektorów.

EN Output parameters tested collectors and PV panels depends on several factors such as the level of irradiance, the spectrum of radiation and temperature. Any solar cell has a different operating conditions with the changing nature of the incident solar radiation on them. Manufacturers provide the user ownership of the characteristics of the photovoltaic module factory, measured in a standardized under standard conditions. These averaged conditions deviate significantly from actual conditions in which they operate photovoltaic systems. They do not allow to answer the question how to behave panels tested in real conditions. But there are a good basis for comparing the quality of PV modules from different manufacturers. An important aspect is the effect of temperature of absorption surface of the cell efficiency of various types. This paper will discuss the thermal models of solar PV cells and collectors.

Pages (from - to)

291 - 298

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.