Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

MPEG Immersive Video Coding Standard

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Proceedings of the IEEE

Rocznik: 2021 | Tom: in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Immersive media
  • MPEG-I
  • multiview compression
  • video-based point cloud compression (V-PCC)
  • visual volumetric video-based coding (V3C)
  • volumetric representation
DOI

10.1109/JPROC.2021.3062590

URL

https://ieeexplore.ieee.org/document/9374648

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

200

Impact Factor

10,252 [Lista 2019]