Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adrian Dziembowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

adrian.dziembowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 97

ORCID

0000-0001-7426-3362

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%