Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Climate Variability Indices - A Guided Tour

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Geosciences

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 11 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • climate variability
  • El Niño-Southern Oscillation
  • North Atlantic Oscillation
  • Pacific Decadal Oscillation
  • Atlantic Multi-decadal Oscillation
Data udostępnienia online

10.03.2021

Strony (od-do)

128-1 - 128-27

DOI

10.3390/geosciences11030128

URL

https://www.mdpi.com/2076-3263/11/3/128

Uwagi

Article Number: 128

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70