Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Technologia przebudowy wybranych obiektów mostowych, uwzględniająca konieczność utrzymania ciągłości ruchu kolejowego, zrealizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań Lot A

Authors

Title variant

EN Technology of redevelopment of selected bridge structures, according to requirement of railway traffic maintaining, provided as part of modernization of E59 railway Wrocław-Poznań section A

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przebudowa
  • modernizacja
  • technologia
  • linia kolejowa
  • obiekt inżynieryjny wiadukt
  • most
Abstract

PL Biuro Projektowe BPK Mosty s.c. współpracując z wykonawcami robót mostowych, realizowanych w ramach modernizacji linii kolejowej E59 Lot A na odcinku Wrocław - gr. woj. dolnośląskiego, przygotowało szereg projektów technologicznych, uwzględniających konieczność utrzymania ciągłości ruchu kolejowego. Znaczne zróżnicowanie pod kątem technicznym poszczególnych przedsięwzięć stanowi podstawę do zestawienia zróżnicowanych metod realizacji obiektów w odniesieniu do wymagań koordynacji międzybranżowej, harmonogramu realizacji, warunków terenowych i gruntowo-wodnych. W referacie przedstawiono szereg zróżnicowanych rozwiązań technologicznych demontażu i montażu konstrukcji mostowych obejmujących: nasuwanie podłużne i poprzeczne, demontaż z użyciem podpory pływającej, zastosowanie dźwigów hydraulicznych, żurawi kolejowych lub konstrukcji odciążających typu mostowego. Na przykładzie modernizacji linii kolejowej E59 wykazano, iż technologia budowy obiektów przy czynnym ruchu kolejowym wymaga jej uwzględnienia na etapie Projektu Budowlanego i Wykonawczego, przy jednoczesnym skoordynowaniu prac projektowych branż towarzyszących i respektowaniu uwarunkowań harmonogramu robót torowych.

EN BPK Mosty s.c. design-consulting office cooperating with bridge engineering branch contractors, provided multiple technological designs as a part of modernization of E59 railway section A that referred to the requirement of railway traffic maintaining. Significant technical diversity of particular undertakings forms the basis to collation of methods of erection considering to time schedule requirements, terrain, subsurface and groundwater conditions. The presented paper contains a choice of methods, including: incremental/transverse launching, usage of floating support, mobile cranes or supporting structures. With regard to modernization of E59 railway section A (Wrocław - border of Lower Silesian voivodeship) it’s been revealed that technological design of bridge structures with requirement of railway traffic maintaining requires to consider it in preliminary, final and detailed designed coordinate it with other branches involved - especially in regard to rail tracks closure schedule.

Pages (from - to)

49 - 64

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.