Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

The contemporary classification of rail vehicle technical states

Authors

Title variant

PL Współczesna klasyfikacja stanów pojazdów szynowych

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • rail vehicles technical operation
  • maintenance
  • technical state
  • operational state
  • classification of technical states
  • classification of operational states
Abstract

EN The article presents a variety of the meanings of an object state term (notion), depending on the point of view at which it is discussed. Each of the presented meanings can constitute an identification subject in contemporary operational states. The first of these meanings is a structural state of an object. It refers to the number of the elements active in a given set and the interactions between them. Another equally important meaning is a technical state, which can be identified on the basis of both the evaluation of physical features or the correctness of the functioning of an object’s constituent elements. The operational state of an object depends on both the state of the structure and the technical state. It is the third meaning of the term of an object state. The principles of classification within all three groups of the meaning of the object state term and mutual connections between them are shown in this article.

PL W artykule przedstawiono znaczenia pojęcia „stan obiektu” w zależności od punktu widzenia, z jakiego jest ono rozważane. Każde z przedstawionych znaczeń może być prze d-miotem identyfikacji we współczesnych systemach eksploatacji. Pierwszym z nich jest stan strukturalny obiektu, odnoszący się do liczby czynnych elementów w danym układzie oraz oddziaływań pomiędzy nimi. Drugim, również bardzo ważnym, znaczeniem jest stan techniczny, który może być identyfikowany na podstawie oceny cech fizykalnych lub poprawności funkcjonowania elementów składowych obiektu. Zarówno od stanu struktury, jak i od stanu technicznego jest uzależniony stan eksploatacyjny obiektu, będący trzecim znaczeniem pojęcia „stan obiektu”. W artykule przedstawiono zasady klasyfikacji w obrębie wszystkich trzech grup znaczeniowych pojęcia „stan obiektu”, a także powiązania między nimi.

Pages (from - to)

69 - 84

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.1.06

Ministry points / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.