Processing may take a few seconds...

Article


Title

Aeronautical search and rescue - a modern challenge

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Title variant

PL Ratownictwo lotnicze - wyzwanie nowych czasów

Year of publication

2019

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 71 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Aeronautical Search and Rescue
  • ASAR
  • ARCC
PL
  • Poszukiwanie i Ratownictwo Lotnicze
  • SAR
  • ASAR
Abstract

EN The article presents elements of the aeronautical search and rescue (ASAR) system in Poland, its current state and operational challenges, which are caused mostly by its ASAR team-based structure. This makes addressing an aviation incident in Poland more challenging, especially when coupled with poor weather conditions or insufficient information available at the edges LZPR’s operational ranges. This analysis of ASAR comes as a response to recent aeronautical incidents, which showed inefficiencies of the system in Poland.

PL W artykule przedstawiono elementy systemu ratownictwa lotniczego w Polsce, stan na dzień dzisiejszy oraz problemy związane z jego funkcjonowaniem, które wynikają z oparcia tego systemu na lotniczych zespołach poszukiwawczo-ratowniczych. W przypadku zdarzenia lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić problem, gdy wystąpią nieodpowiednie warunki atmosferyczne lub działania w deficycie informacyjnym na granicy zasięgu LZPR. Próba zdiagnozowania stanu, w jakim znajduje się system ratownictwa lotniczego, jest konsekwencją zdarzeń lotniczych, które uwidoczniły niedomagania tego systemu i ukazały jego niedoskonałość.

Pages (from - to)

31 - 40

DOI

10.21008/j.2449-920X.2019.71.1.03

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.