Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Inclusiveness of Urban Space and Tools for the Assessment of the Quality of Urban Life—A Critical Approach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.1] Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

International Journal of Environmental Research and Public Health

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 18 | Numer: iss. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • aging societies
  • quality of urban life
  • age-friendly design
  • universal design
  • inclusivedesign
  • tools of assessment
  • architecture and urban planning
Strony (od-do)

4519-1 - 4519-13

DOI

10.3390/ijerph18094519

URL

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4519/pdf

Uwagi

article number : 4519

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

70,0

Impact Factor

3,390 [Lista 2020]