Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wpływ wymiany kotłów grzewczych opalanych paliwem stałym na jakość powietrza w Polsce w latach 2000–2020

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Impact of replacement of solid fuel heating boilers on air quality in Poland in 2000–2020

Year of publication

2021

Published in

Przemysł Chemiczny

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 100 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Przeprowadzono analizę stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, związaną z procesem zmian legislacyjnych i wymianą kotłów grzewczych na paliwa stałe w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest sektor ogrzewnictwa indywidualnego oparty na nieprawidłowo eksploatowanych kotłach grzewczych na paliwa stałe. Z roku na rok sytuacja związana z jakością powietrza poprawia się, jednak poprawa ta nie jest spektakularna i trudno doszukać się w niej świadomego działania mającego na celu ograniczenie ilości emitowanych substancji szkodliwych. Powodów tego stanu upatrywać można w złych nawykach eksploatacyjnych użytkowników kotłów grzewczych, dalszym wykorzystywaniu węgla kamiennego w krajowym ogrzewnictwie indywidualnym oraz skupieniu się branży kotlarskiej na badaniach legalizacyjnych kotłów, bez wdrożenia nowoczesnych systemów regulacji i kontroli ich pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że ze względu na zanieczyszczenie powietrza w Polsce można wyodrębnić dwa okresy, sezon grzewczy, w którym obserwuje się znaczącą ilość emitowanych substancji szkodliwych, i okres letni, w którym udział zanieczyszczeń maleje. Stwierdzono, że dotychczas prowadzone działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce nie wpłynęły znacząco na jego poprawę, co powoduje konieczność dalszego działania w tym kierunku i wprowadzania nowszych technologii z zakresu eksploatacji kotłów grzewczych na paliwa stałe lub ekologicznych źródeł ciepła. Wskazano propozycje dalszych kierunków zmian oraz rozwiązań technicznych pozwalających w sposób znaczący poprawić jakość powietrza.

EN Data on the concns. of selected harmful substances in the air were taken from openly available data collected in a measurement database. The measurements provided 1-hour and daily values of concns. of selected toxic compds. in the air. The mean annual concns. of NOx, SO2, CO, PM10 and PM2.5 were oscillated in the range of 25.2–45.4, 4.6–9.8, 300–700, 25,1–40,9 and 18.1–46.3 μg/m3, resp. The main source of air pollution in Poland was the individual heating sector based on improperly operated solid fuel heating boilers. The activities performed so far to improve air quality in Poland did not significantly improve it.

Pages (from - to)

486 - 489

DOI

10.15199/62.2021.5.9

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-131751-wp%C5%82yw-wymiany-kot%C5%82%C3%B3w-grzewczych-opalanych-paliwem-sta%C5%82ym-na-jako%C5%9B%C4%87-powietrza-w-polsce-w-latach-2000%E2%80%932020-przemysl-chemiczny-2021-5.html

License type

COPYRIGHT

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70

Ministry points / journal in years 2017-2021

70

Impact Factor

0,49

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.