Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

A new approach to the mounting of a portable machine tool on a workpiece

Authors

Title variant

PL Nowe podejście do zagadnienia mocowania obrabiarki przenośnej na przedmiocie obrabianym

Year of publication

2013

Published in

Archives of Mechanical Technology and Automation

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 33 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • portable machine tools
  • mounting
  • position correction
PL
  • obrabiarki przenośne
  • montaż
  • korekcja położenia
Abstract

EN This paper presents the problem of mounting portable machine tools on workpieces. It divides mounting methods with regard to the working space and the effect of a given mounting method on a workpiece. The paper also presents the concept of a portable mechatronic machine tool created at the Institute of Mechanical Engineering at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Methodological basis is given for the correction of position errors between the machine tool and the workpiece.

PL W artykule przedstawiono problematykę mocowania obrabiarek przenośnych na przedmiotach obrabianych. Dokonano klasyfikacji sposobów mocowania tychże maszyn ze względu na postać przestrzeni obróbkowej oraz wpływ wywierany przez sposób mocowania na przedmiot obrabiany. Zaprezentowano koncepcję mechatronicznej obrabiarki przenośnej, opracowaną w Instytucie Technologii Maszyn Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Omówiono podstawy metodyczne korygowania błędów położenia obrabiarki względem przedmiotu obrabianego.

Pages (from - to)

45 - 57

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.