Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Influence of the Quality the Education System on the Efficiency of Investing in Human Capital (on the Example of Ukraine)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

17.05.2021

Strony (od-do)

138 - 139

URL

http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230530

Książka

II International scientific-practical conference "Business, innovation, management: problems and perspectives"

Zaprezentowany na

II International scientific-practical conference : Business, innovation, management: problems and perspectives, 22.04.2021, Kiev, Ukraine

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania