Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Study on Styrene-Butadiene-Styrene Modified Asphalt Binders Relaxation at Low Temperature

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • force-ductility-relaxation test
  • styrene-butadiene-styrene modified bitumen
  • rolling thin film oven test
  • generalized Maxwell model
  • rheological properties at low temperature
Data udostępnienia online

27.05.2021

Strony (od-do)

2888-1 - 2888-21

DOI

10.3390/ma14112888

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/11/2888

Uwagi

Article Number: 2888

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,623 [Lista 2020]