Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Experimental tests of second generation trapezoidal sheets

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

192 - 198

DOI

10.1201/9781003132134-22

URL

https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/49446/1/9781000459418.pdf

Książka

Modern Trends in Research on Steel, Aluminium and Composite Structures : Proceedings of the XIV International Conference on Metal Structures (ICMS2021), Poznan, Poland, 16-18 June 2021

Zaprezentowany na

14th International Conference on Metal Structures (ICMS 2021), 16-18.06.2021, Poznań, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

50,0