Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

GECCO '21 : Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, United States

Wydawca

Association for Computing Machinery (ACM)

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

Data opublikowania

2021

ISBN

978-1-4503-8350-9

DOI

10.1145/3449639

URL

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3449639

Rozdziały
Quick extreme hypervolume contribution algorithm (s. 412-420)
Interactive evolutionary multiple objective optimization algorithm using a fast calculation of holistic acceptabilities (s. 476-484)
Konferencja

GECCO '21 Genetic and Evolutionary Computation Conference, 10-14.07.2021, Lille, France