Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Aplikacja wspomagająca analizę strat występujących w zleceniach produkcyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

705 - 714

Książka

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 3

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0