Processing may take a few seconds...

Article


Title

Humanizacyjny aspekt przyczyn strat czasu pracy w ujęciu teorii zbiorów rozmytych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2005

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2005 | Journal number: nr 41

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

93 - 105

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.