Processing may take a few seconds...

Article


Title

Metoda diagnostyki energetycznej w zastosowaniu do rozpoznawania stanu technicznego i obciążenia belek żelbetonowych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2005

Published in

Diagnostyka

Journal year: 2005 | Journal volume: vol. 36

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

39 - 44

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.