Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wiedza techniczna jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2009

Published in

Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2009 | Journal number: nr 45

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

195 - 204

Comments

Nowoczesna administracja publiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.