Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Goliński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

marek.golinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 03

ResearcherID

M-1861-2014

ORCID

0000-0002-0170-2835

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=rXOQRBkAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)