Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Goliński

PBN ID

1494516

ResearcherID

N-2949-2014

ORCID

0000-0002-0170-2835

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=rXOQRBkAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS