Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym

Editors

Year of publication

2009

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej

Date of publication

2009

Number of pages

577

ISBN

9788392946601

Chapters
Analiza korelacji wyników pomiarów wykonanych lekkim ugięciomierzem dynamicznym z wynikami pomiarów wykonanych płytą sztywną
Zastosowanie zestawu pomiarowego SRT-3 do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych na terenie zabudowy (p. 197-205)
Koncepcje rozwiązań technologicznych betonów cementowych przeznaczonych na nawierzchnie drogowe (p. 262-269)
Modyfikowane cementowe betony drogowe w przypadku obciążenia statycznego i cyklicznie zmiennego (p. 270-277)
O metodach badań powierzchni właściwej pyłów mineralnych (p. 298-307)
Odporność korozyjna betonów na cementach portlandzkich zwykłych i specjalnych eksploatowanych w środowiskach siarczanowych i chlorkowych (p. 318-327)
Wpływ kopolimeru SBS na adhezję klejów asfaltowych do podłoża betonowego i stalowego (p. 387-393)
Wpływ organizacji robót na zużycie energii w procesie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (p. 521-530)
Conference

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, 3-4.09.2009, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.