Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Odporność korozyjna betonów na cementach portlandzkich zwykłych i specjalnych eksploatowanych w środowiskach siarczanowych i chlorkowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2009

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

318 - 327

Book

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym

Presented on

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, 3-4.09.2009, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.