Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

5G for V2X

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

URL

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119471509.w5GRef232

Książka

Wiley 5G Ref: The Essential 5G reference Online

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0