Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Alfa i Omega. T. 4

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

książka pod redakcją

Język publikacji

polski

Miejsce

Słupsk, Polska

Wydawca

Mateusz Weiland Network Solutions

Data opublikowania

2021

Liczba stron

261

ISBN

978-83-63216-53-5

Rozdziały
Właściwości powierzchniowe piperydyniowych cieczy jonowych (s. 244-252)