Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Właściwości powierzchniowe piperydyniowych cieczy jonowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ciecze jonowe
  • krytyczne stężenie micelizacji
  • swobodna entalpia procesu micelizacji
  • związki powierzchniowo czynne
Pages (from - to)

244 - 252

Book

Alfa i Omega. T. 4

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.