Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Poszukiwanie tożsamości miejsca istotnym czynnikiem procesu dydaktycznego w toku projektowania obiektów hotelowych

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The search of the place identity as an essential factor in teaching in the process of designing hotel facilities

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • tożsamość miejsca
  • projektowanie wnętrz
  • projekty studenckie
  • hotel
EN
  • place identity
  • interior design
  • students projects
  • hotel
Abstract

PL Przedmiotem artykułu jest wykazanie istotnej roli tożsamości miejsca będącej elementarnym czynnikiem wpływającym na indywidualizacje wnętrz obiektów hotelowych. Zagadnienie to omówiono na przykładach koncepcji studentów architektury wnętrz, w których powyższe kryterium odegrało znaczącą rolę w przebiegu pracy projektowej. W procesie dydaktycznym wyeksponowano wagę kryterium rozumienia przez przyszłych adeptów architektury wnętrz indywidualnych cech projektowanych obiektów i świadomego projektowania opierającego się na źródłach w tradycji, kulturze i historii, bezpośrednio oddziałującego na kształtowanie wnętrz – na przykładzie obiektów hotelowych funkcjonujących poza siecią obiektów o z góry założonych standardach projektowych. Analizowane prace studentów wpisane w aktualny język branżowy są w kontekście tożsamości miejsca wyraziste i mają zrozumiały przekaz projektowy.

EN The aim of the article is to demonstrate the importance of the place identity which is an elementary factor influencing the individualisation of interiors of hotel facilities. The issue has been discussed basing on the examples of the ideas of the Interior Design students. The above criterion of the place identity played a significant role in the course of the project. In the didactic process the future Interior Designers were shown the importance of understanding the criterion of individual features of designed facilities. The conscious design based on the sources in tradition, culture and history having a direct impact on the interior design process was presented as well. Hotel facilities functioning outside the network of facilities with presupposed design standards served as an example. The analysis of the students projects has shown that they are in accordance with the current branch language, are clear in the context of the place identity and convey a clear message when it comes to understanding the aim of the project.

Pages (from - to)

113 - 143

DOI

10.21008/j.2658-2619.2021.4.8

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40

Ministry points / journal in years 2017-2021

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.