Processing may take a few seconds...

Article


Title

Projektowanie betonowych obiektów oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem ich trwałości

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Published in

Materiały Budowlane

Journal year: 2006 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

8 - 9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.