Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Scientific Review and Its Role in Evaluation of Scientific Publications in the Discipline of Architecture and Urban Planning

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Recenzja naukowa i jej rola w ewaluacji publikacji naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

Year of publication

2021

Published in

Space & Form

Journal year: 2021 | Journal number: nr 46

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Keywords
EN
  • scientific review
  • verification tool
  • originality of articulation
  • creativity
PL
  • recenzja naukowa
  • narzędzie weryfikujące
  • oryginalność artykulacji
  • kreatywność
Abstract

EN The article deals with the issue of the nature and quality of reviews of scientific publications in the research area of architecture and urban planning. The aim of the article is to indicate the unique character of the undertaken research topic, often implying unconventionally undertaken research methods. As a result, the proposals for extending the offer of publishing patterns are discussed, which could enable the presentation of research results in the discipline of architecture and urban planning. These present, in a way that goes beyond the schemas, issues from the border of exact, humanistic, natural, social and artistic sciences. The methods used allow for the characterization of selected scientific publications as well as scientific reviews.

PL W artykule poruszony jest problem istoty i jakości recenzji publikacji naukowych z obszaru badawczego dyscypliny architektura i urbanistyka. Cel artykułu to wskazanie na specyfikę podejmowanej tematyki badawczej, implikującej często niekonwencjonalnie podejmowane metody badawcze. W rezultacie omówione zostają propozycje rozszerzenia oferty wzorców wydawniczych, mogących umożliwić prezentację wyników badań naukowych z dyscypliny architektura i urbanistyka, które w sposób wykraczający poza schematy, prezentują zagadnienia z pogranicza nauk ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych, społecznych oraz plastycznych. Zastosowane metody pozwalają na charakterystykę wybranych publikacji naukowych oraz sporządzanych recenzji naukowych.

Pages (from - to)

241 - 254

DOI

10.21005/pif.2021.46.E-01

URL

http://www.pif.zut.edu.pl/getfile.php?file=u9evwwpzdsfovp3i3265h0iujkuybffwsjvzlx5dpu86w8d56z&lang=en

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40

Ministry points / journal in years 2017-2021

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.