Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Agregatorium czasu, miejsca i akcji. Europejskie sympozjum i wystawa: Procesy od teorii idei do realizacji formy

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Agregatorium. Time, place and action. European symposium and exhibit: processes from theory of idea to implementation of form

Year of publication

2021

Published in

Architecturae et Artibus

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 13 | Journal number: no. 2 (48)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • współdziałanie
 • transformacja
 • agregacja
 • spotkanie
 • tworzenie
 • architektura
 • sztuka
EN
 • cooperation
 • transformation
 • aggregation
 • meeting
 • creation
 • architecture
 • art
Abstract

PL Praca prezentuje badania prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w zakresie transformacji i kreacji nowych kodów kulturowych współistniejących z wysokiej jakości przestrzenią architektoniczną pałacu projektu Stanisława Zawadzkiego w Lubostroniu oraz publicznej realizacji prac wielu autorów poprzez uzupełnianie i rozszerzanie historycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej architektoniczno-urbanistycznego założenia o nowe, czasowe elementy związane ze sztuką. Badania koncentrują się na identyfikacji i klasyfikacji zaistniałych związków w przestrzeni architektonicznej pałacu oraz oranżerii pod kątem implementacji komplementarnych form artystycznych do wyposażenia wnętrza. Przeprowadzona została ocena tych relacji pod względem warstwy semantycznej, transkulturowej i intermedialnej agregacji społecznej – procesu twórczego oraz walorów estetyczno-wizualnych. Głównym celem badawczym jest analiza wpływu sztuki na kreację wysokiej jakości przestrzeni architektonicznej i otoczenia w obszarze historycznego zespołu pałacowego w Lubostroniu.

EN Agregatorium may be an important factor for culture-forming and expert meetings. The underlying assumption of the Symposium is to search for a new spiritus movens, criteria and reasons to plan, design and create artefacts, spaces and places by analysing phenomena that have already been extensively studied and evaluated. The overriding criterion may be the role of space generated by the local code, enabling the process of humanisation as visualised in art, spontaneous action and openness to the potential recipient as well as interaction. The Agregatorium exhibition programme covers the presentation of artistic attitudes in the field of architecture, design, visual arts and urban planning as well as interdisciplinary activities in the field of landscaping and broader education. The programme priority of the symposium and exhibition is to bond, in the course of shared exhibitions of works and achievements, the personalities of famous architects, artists and designers, as well as the attitudes of young artists. Visual and ideological confrontation can be attractive for the recipient, and become a contribution to discussions and meetings among theorists, artists, architects, urban planners, as well as the audience involved. At the European Agregatorium, we deal with cognitive processes resulting from the principle of synergy and value.

Pages (from - to)

16 - 32

DOI

10.24427/aea-2021-vol13-no2-02

URL

http://aeawa.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Architektura-et-Artibus-2-2021-Artykul-II-Sciendo.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

20

Ministry points / journal in years 2017-2021

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.