Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cechy i elementy przestrzeni małych miast wpływające na poczucie tożsamości i integrację lokalnych społeczności

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN The Features and Elements of the Space in Small Towns Affecting the Sense of Identity and the Integration of Local Communities

Year of publication

2021

Published in

Studia Miejskie

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 42

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • małe miasto
  • przestrzeń publiczna
  • rynek
  • lokalna tożsamość
  • społeczna integracja
  • zieleń
Abstract

PL Przestrzeń miasta oddziałuje na doznania człowieka, jego odczucia i zachowania. Dla prowadzenia efektywnej polityki przestrzennej ważne jest, by mieszkańcy miasta i okolicznych wsi identyfikowali się z nim i utożsamiali oraz wzajemnie się integrowali. Zjawisko więzi z miastem występuje, jeśli przestrzeń miasta posiada pewne cechy i elementy temu sprzyjające. W wielu współczesnych małych miastach rynki utraciły swoje znaczenie i rangę najważniejszych przestrzeni publicznych. Przestrzeniami publicznymi dla mieszkańców małych miast i małych miejscowości stały się galerie handlowe. W artykule autorka chce zwrócić uwagę na elementy przestrzeni miasta i jej cechy, które wpływają na wzrost chęci utożsamiania się lokalnych społeczności z danym miejscem czy miastem. Autorka podkreśla istotność odpowiedniego kształtowania przestrzeni publicznych miasta w aspektach socjologiczno-społecznych i behawioralnych w działaniach mających na celu integrację lokalnych społeczności. Szczególnie zaakcentowana została tu rola zieleni w uatrakcyjnianiu miejskich przestrzeni publicznych i przywróceniu im funkcji społecznej.

Pages (from - to)

45 - 59

DOI

10.25167/sm.4289

URL

https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/4289/4067

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final author's version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.