Processing may take a few seconds...

Article


Title

Badanie wpływu modyfikacji mineralnych napełniaczy proszkowych silanami na wybrane właściwości mechaniczne liniowego polietylenu małej gęstości

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Published in

Polimery

Journal year: 2004 | Journal volume: vol. 49 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

15 - 22

Impact Factor

0.676

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.